Metoda EPC

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je efektivní způsob, jak financovat energetickou úpravu budov.

 

Obecným evropským trendem v oblasti energetiky budou v příštím desetiletí úsporná opatření. Má-li Evropa obecně docílit stavu, kdy nově postavené budovy nebudou energeticky ztrátové a u již postavených budov se mají energetické ztráty významně snížit, je třeba řešit financování takových projektů.

Jednou z možností je metoda EPC.

Lze ji charakterizovat jako zaručení předpokládaného snížení spotřeby energie, které se projeví v úsporách provozních nákladů použitých na splácení původní investice.

Jinak řečeno na základě energetického auditu budovy se stanoví její možné a konečné úspory a investice do tohoto stavu jsou hrazeny právě z budoucích úspor. To prakticky znamená, že majitel budovy uzavře „smlouvu energetických služeb“ se speciální firmou , která provede investice za účelem úspory energií. Majitel budovy ale platí dále původní spotřebu energií až do sjednané doby. Tím zaplatí provedenou energetickou investici. Je tedy na firmě energetických služeb, aby správně spočítala energetický audit a odhadla investice.

Smlouva o energetických službách je uzavírána na dobu nutnou ke splacení pořizovacích nákladů projektu, v současnosti nejčastěji na 5 - 10 let. Protože takový typ smluvních vztahů je poměrně komplikovaný, schválila vláda ČR v červnu letošního roku podporu metodě EPC. a Ministerstvu průmyslu a obchodu uložila, aby připravilo vzorové smlouvy pro ministerstva, obce a kraje.

Úspory energií mají dva významné dopady . Dopad ekonomický pro veřejnou správu. Města , kraje i stát vlastní mnoho budov a poplatky za energie jsou významnou položkou v jejich rozpočtech. Ten druhý dopad je ekologický, při úsporách energií by se měly snížit exhalace do ovzduší.

Proto budu jak metodu EPC, tak obecně energetické úspory podporovat.

 

Paukrtová Soňa.

Zpět na výpis