Střet zájmů

Poslanec či senátor vykonávající zároveň plnohodnotnou funkci na úrovni obce či kraje dle senátního návrhu zákona by neměl mít možnost pobírat dva plné platy.

 

Hromadění funkcí, které by měly být vykonávány při plném nasazení, je obecně českým politickým nešvarem. Lze ale připustit, že ve výjimečných případech se zdvojená funkce na faktickou práci politika nepodepíše. Nepřípustné nicméně je, aby stát, kraj či obec paralelně platily jedné osobě dva plnohodnotné platy.

Zákon by měl podle návrhu souběh funkcí nadále připouštět, avšak za výkon krajské či komunální funkce by nebylo možné poskytovat odměnu uvolněnou. Kumulace funkcí by neměla být motivována materiálně, ale pouze s ohledem na vlastní rozhodnutí politika takovou zátěž zvládnout. Zastupitelstvo by pak mohlo nicméně rozhodnout, že poskytne odměnu za funkci neuvolněnou. Dopad na rozpočty by pak byl pozitivní. Například pobírá-li hejtman osmdesátitisícový plat, v neuvolněné funkci by mu ale náleželo pouze něco přes deset tisíc za měsíc. Roční úspora krajského rozpočtu by se tak mohla blížit 840 tisícům ročně.

V současnosti právní úprava nevylučuje, aby ústavní činitelé (poslanci, senátoři, poslanci Evropského parlamentu aj.) současně byli odměňováni jako uvolnění zastupitelé na úrovni krajů či obcí. To znamená, že pobírají dvojí odměnu jednak za vysokou ústavní funkci a za funkci starosty, primátora nebo hejtmana

Tento návrh jsem předložila do Senátu a bude jej v říjnu projednávat Senát.

 

Paukrtová Soňa.

Zpět na výpis