Sociální bydlení

V Listině základní práv a svobod v článku 26 odst. 3 se předpokládá přijetí takového zákona, který specifikuje jak v oblasti bydlení stát zajišťuje občany, kteří bez vlastní viny nemohou získávat prostředky pro zajištění bydlení prací.

 

V současné době se sociálním bydlením spíše myslí oblast bezbariérových bytů nebo bytů postavených se státní dotací a majících jiný režim nájemného než je nájemné tržní.

 

 

Návrh zákona o sociálním bydlení vychází z následujících principů :

  1. Stanoví se bytový standard, na který bude stát přispívat na každého člena domácnosti do max. počtu 5.
  2. Stanoví se místně obvyklé nájemné jednotně pro celou obec tak, aby tržní nájemné alespoň 1/3 bytů v obci bylo stejné nebo nižší.
  3. Příspěvek na bydlení bude státní nárokovou dávkou pro všechny v nezaviněné nouzi.
  4. Příspěvek bude poskytován jen po určitou dobu, po té si příjemce bude povinen zajistit náklady na své bydlení sám.Výjimkou jsou důchodci, nezletilé děti, zdravotně postižení.
  5. Zákon předpokládá, že o ty, kteří se ocitli v zaviněné nouzi se postará obec na základě znalosti místních poměrů.

 

Celý princip, na rozdíl od dosavadních právních úprav vychází z toho, že již není nedostatek bytů a není třeba budovat speciální sociální byty. Toto je možné řešit příspěvkem na bydlení. Návrh zákona řeší jak a komu bude příspěvek poskytnut.

Návrh zákona je připraven a budu-li zvolena předložím jej Senátu.

 

Paukrtová Soňa.

Zpět na výpis