Podpora malého a středního podnikání

Podporuji podnikatele snižováním administrativní zátěže. Snažím se, aby zákony byly přehledné, vymahatelné a neposkytovaly prostor pro korupci.

Budu-li zvolena budu podporovat nové možnosti financování podnikatelských projektů tedy nejen dotačními tituly, ale i snižováním energetické náročnosti výroby i objektů.

 

V oblasti řešení nezaměstnanosti se pokusím prosadit daňové zvýhodnění těch zaměstnavatelů, kteří budou zaměstnávat i na zkrácený úvazek matky předškolních dětí a absolventy škol.

 

Snažím se dávat si takové cíle, které z pozice senátora znám a vím, že jsou splnitelné v rámci kompetencí senátora.

Vždy jsem se snažila být dobře informovanou a aktivní senátorkou a tou (pokud mě občané zvolí) budu i nadále.

 

Paukrtová Soňa.

Zpět na výpis