Články

Jak to bylo s malou jadernou elektrárnou

Jablonec nad Nisou je městem se 45 000 obyvatel, z nich cca 60% je napojeno na síť centrálního zásobování teplem (dále jen CZT). Dnes je to 8500 domácností.   V roce 1998, kdy docházelo k privatizaci většinového podílu JTR a.s., jsem souhlasila s tímto krokem pod podmínkou, že město si ponechá jako minoritní akcionář 100% vliv na cenu tepla. Když v roce... Více

Úvaha o roli žen v české politice

Často odpovídám na otázku, proč je v ČR málo žen v politice (v porovnání s evropskými zeměmi to tak skutečně je) a dále jak by bylo možné zvýšit jejich počet.   Ženský pohled na řešení většiny otázek (ať už v občanském životě nebo v životě politickém) je opravdu jiný než mužský, vede více... Více

Reakce na článek v občasníku Lepší život

Do všech schránek Jablonce nad Nisou a zřejmě i do všech schránek Libereckého kraje byl doručen „Společenský občasník Lepší život“ z pera ČSSD. Zjistila jsem, že tento občasník věnoval celou stránku teplárenství a mně. Chápu, že je „Lepší život“ čistě předvolebním časopisem, nicméně je tam tolik neuvěřitelných a hlavně... Více

Sociální bydlení

V Listině základní práv a svobod v článku 26 odst. 3 se předpokládá přijetí takového zákona, který specifikuje jak v oblasti bydlení stát zajišťuje občany, kteří bez vlastní viny nemohou získávat prostředky pro zajištění bydlení prací.   V současné době se sociálním bydlením... Více

Co znamená volný mandát zákonodárce?

Při hlasování o kontroverzních návrzích zákona se na mne občané často obracejí s požadavkem, abych hlasovala tak, jak si oni myslí a přejí. Pokud jim nevyhovím, ptají se mě, koho zastupuji. Proto jsem se rozhodla vysvětlit některé mýty kolem mandátu zákonodárce. V naší parlamentní demokracii zákonodárce disponuje volným... Více

Rozhovor o mé kandidatuře pro Deníky Bohemia

Proč opět kandidujete? Především bych ráda dokončila svoji započatou práci na úpravách legislativního procesu. Zejména na novelách jednacích řádů obou komor parlamentu, kterými je třeba zabránit např. obcházení legislativního procesu formou „přílepků“ či zneužívání tzv. stavu legislativní nouze. Patřím mezi... Více

Teplárenství v Jablonci nad Nisou

Zastupitelstvo 11. 9. 2012 schválilo odkup 65,78 procenta akcií od MVV, majoritního vlastníka JTR. Dovolte, abych se také vyjádřila k otázce CZT v Jablonci. Síť CZT včetně výtopny Brandl získalo město tzv. velkou privatizací v roce 1995. Zastupitelstvo města tehdy rozhodlo, že vybere strategického partnera k provozu a rekonstrukci CZT. Výběrové řízení proběhlo v roce 1998 a... Více

Moje činnost v Senátu

Někteří občané mi kladou otázky typu, čím konkrétně jsem se v Senátu zabývala, proto konstatuji:   Základní činnost senátora je práce v jednom z výborů Senátu. Pokud pracuje ve více výborech nebo komisích nepřísluší mu za to již žádná další odměna. Jsem členkou Ústavně... Více

Proč chci kandidovat

1. Jsem v senátní práci profesionál. (bylo by s podivem kdyby ne za 12 let). Pokud občané volí stále nové a nové politiky, o kterých ví pouze to, že jsou noví a neotřelí, mají zřejmě pocit, že nový politik je méně korumpovatelný. Volba již fungujících politiků má tu výhodu, že politik je předvídatelný.   Co budu v... Více

Politika je chuť a touha dělat něco pro druhé

V pondělí 27. 8. 2012, u příležitosti slavnostního vyhlášení výsledků internetové soutěže Žena regionu, jsem odpovídala na otázky Deníku Bohemia.    Co pro vás takové ocenění znamená?   Mám z něj obrovskou radost! Neměla jsem ani potuchy, že jsem do soutěže nominovaná a už vůbec ne, že jsem zvítězila. Když mi organizátoři... Více

Rozpočtové určení daní

Dnes 16.8. 2012 bude Senát projednávat novelu zákona o rozpočtovém určení daní. Schválením této novely zákona by Jablonec nad Nisou získal přes 21 mil. Kč   Proč je tento návrh zákona tak významný? Města, obce a kraje jsou financovány sdílenými daněmi. To znamená, že  mají podíl na výnosu daně z přidané... Více

Zákon o vyrovnání s církvemi - fakta

Zítra 15. 8. bude Senát projednávat návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Po prostudování všech dostupných materiálů uvádím ty nejpádnější důvody, proč budu hlasovat pro přijetí zákona. Čerpám z oficiálních materiálů Ministerstva kultury ČR.   1) Vydává se majetek, který byl... Více

Trestní imunita zákonodárců

O pojetí a rozsahu imunity zákonodárců se u nás vedou politické, odborné i žurnalistické diskuse od roku 1920. Česká republika patří mezi státy s vůbec nejširší imunitou. Platí totiž, že nevydá-li příslušná komora Parlamentu zákonodárce k trestnímu stíhání, je stíhání navždy vyloučeno.... Více

Novela zákona o hospodaření energií

Proč je novela zákona o hospodaření energií tak kontroverzní?   19. 7. 2012 jsem zpravodajovala novelu zákona o hospodaření energií, kterou se Senát zabýval. Novela zákona vypadá na první pohled nezajímavě, úprava však bude mít dopad na stavebníky, vlastníky a provozovatele budov, neboť na ně klade nové povinnosti.  ... Více

Rozhovor pro STANOVINY o parlamentní demokracii

Jaká je situace v Senátu vzhledem k ústavní většině ČSSD? Ústavní většina s sebou vždy nese velké pokušení Senát mocensky ovládnout. Na druhou stranu vzhledem k tomu, že ČSSD není součástí vládní většiny, tato skutečnost svádí k populistickým a ryze politickým rozhodnutím. Pak se... Více

Odpověď na dotazy k ESM

Dostávám od občanů vážné otázky a připomínky týkající se Evropského stabilizačního mechanizmu (ESM). Zájem občanů mne na jednu stranu těší na druhou stranu mne mrzí, že informace nejsou dostatečné, a tak mi dovolte některé věci osvětlit.   Zásadním argumentem je, že Česká republika nezačne, ani nemůže začít, přispívat do... Více

Návštěva Marockého království

Ústavně-právní výbor Senátu navštívil ve dnech 21. 5. až 27. 5. Marocké království.   Důvodů pro návštěvu bylo několik, za nejdůležitější lze označit následující: Dne 1. 7. 2011 byla v Maroku v referendu přijata ústavní reforma, maročtí občané se vyslovili pro změny, jež posilují pravomoci vlády a parlamentu... Více