Moje činnost

Ve své politické činnosti se snažím řídit souhrnem zásad, které jsem nazvala Senátní devatero.

 

Moje činnost v Senátu Parlamentu ČR

Od roku 2000 do roku 2008 jsem byla členkou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

Za dob svého působení jsem zde jako zpravodajka měla na starosti více než 50 zákonů a smluv. Mezi nejvýznamnější patří:

 • Stavební zákon
 • Zákon na ochranu spotřebitele
 • Zákon o živnostenském podnikání
 • Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
 • Obchodní zákoník
 • Zákon o regulaci reklamy
 • Zákon o provozu na pozemních komunikacích
 • Zákon o drahách

Od roku 2002 do roku 2012 jsem s přestávkami členkou Mandátového a imunitního výboru. Z činnosti v tomto výboru považuji za nejvýznamnější zpravodajství k vydání tehdejšího senátora Vladimíra Železného k trestnímu stíhání. Z poslední doby jsem byla zpravodajkou k vydání senátora Jiřího Lajtocha.

Od roku 2008 do současnosti jsem členkou Ústavně-právního výboru.

Zde se zabývám zákony z následujících oblastí: 

 • energetiky
 • bankovnictví
 • daňovými zákony
 • zákony regulujícími hazard 
 • novelami Ústavy především zavedení přímé volby prezidenta republiky
 • novelizací Jednacího řádu Poslanecké sněmovny a Senátu

Od roku 2006 jsem členkou Stálé komise pro Ústavu a parlamentní procedury. Tato komise řeší především otázky týkající se Ústavy ČR dále volební zákony, zákony o soudech a soudcích, občanský zákoník a v neposlední řadě i zákony, které mají lidsko-právní kontext.

Jsem členkou dvou podvýborů a to Podvýboru pro státní vyznamenání a Podvýboru pro energetiku.

Od roku 2004 do roku 2009 jsem byla předsedkyní senátního klubu, který sdružoval nezávislé senátory a senátory - členy malých politických stran, jmenoval se Klub otevřené demokracie.

Z tohoto klubu vznikl v roce 2009 Klub TOP09 a Starostové, jehož předsedkyní jsem dodnes.

Pro oba kluby jsem připravila více než 200 zákonů, dále řadu ústavních stížností. Za nejvýznamnější považuji případ vyvlastnění minoritních akcionářů, návrh na zrušení protiústavních částí volebního zákona  a zákon o soudech a soudcích.

 

Jako senátorka se věnuji činnosti i mimo senátní výbory a kluby. Jako nejdůležitější aktivitu považuji práci na zpřehlednění českého legislativního procesu, kterou jsem pracovně nazvala legislativní stop stav. Mé návrhy zákonů témeř jednohlasně schválil dvakrát Senát a v současné době jej projednává Poslanecká sněmovna. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších návrhů senátních novel, který byl za dobu existence Senátu podán.

 

Z nejnovějších aktivit jsem ráda, že byl přijat můj návrh na zařazení Jablonce nad Nisou mezi statutární města.

 

Moje činnost v senátním obvodě

Spolu se starosty mého senátního obvodu pracuji na řešení řady problémů. Vybírám několik oblastí, na jejichž řešení jsem se podílela:

 • Povolení hraničního přechodu Jizerka - Orle
 • Výstavba a opravy komunikací v řadě obcí
 • Převod nemocnic v Jablonci nad Nisou a ve Vysokém nad Jizerou pod zřizovatelskou funkci obce
 • Podpora obcí Paseky, Kořenov a Harrachov ve snaze zabránit výstavbě vodních nádrží
 • Podpora obcí Desná v Jizerských horách, Kořenov a Harrachov při omezování kamionové dopravy
 • Podpora starostů při řešení problémů s dotacemi
 • Získávání dotací na opravy škol a školských zařízení

 

Moje činnost v Jablonci nad Nisou

Před zvolením do Senátu Parlamentu ČR v roce 2000 jsem šest let pracovala jako místostarostka města Jablonce nad Nisou.

Za nejvýznamnější projekty považuji:

 • Vytvoření systému okružních křižovatek
 • Vybudování Velkého bulváru
 • Vznik detašovaného pracoviště Technické univerzity
 • Rekonstrukce jednotlivých náměstí a pěší zóny
 • Rekonstrukce divadla
 • Vybavení jablonecké přehrady
 • Bytová výstavba
 • Realizace územního plánu
 • Podpora MHD v Jablonci nad Nisou