Senátní devatero

3 x 3 neboli Senátní devatero

 

1. Prosazuji dodržování Ústavy ČR a dobře zdůvodněné zákony bez přílepků. Nepřehledný právní řád dává prostor korupci.

2. Při posuzování zákonů se rozhoduji na základě znalosti zákona, ve prospěch občanů, nikoli populisticky.

3. Prosazuji zákony, které občanům umožní aktivní účast na celostátní politice.

4. Podporuji rozvoj obcí a měst, které v Senátu reprezentuji, a posuzuji zákony i pohledem regionálního politika.

5. Pomáhám těm, kteří se ocitli v nouzi.

6. Bojuji za rovné šance a svobodný trh.

7. Podporuji rozvoj školství, kultury a sportu.

8. Prosazuji soulad životního prostředí s investičními návrhy.

9. Usiluji o posílení pozice České republiky v Evropské unii.