Legislativní proces

Ve své senátní činnosti  se dlouhodobě zabývám zpřehledněním českého legislativního procesu. Mé návrhy zákonů témeř jednohlasně schválil dvakrát Senát a v současné době jej projednává Poslanecká sněmovna. Jedná se o jeden z nejrozsáhlejších návrhů senátních novel, který byl za dobu existence Senátu podán.

Tvorba zákonů by měla mít jasná a rozumná pravidla

Položím-li si otázku, kterou ze svých senátních aktivit považuji za nejdůležitější, musím odpovědět, že „zákon o tvorbě zákonů“. Ten je skryt v jednacích řádech Poslanecké sněmovny a Senátu.   Dne 10.12.2009 Senát výraznou většinou schválil můj návrh na úpravu legislativního procesu. Návrh tehdy novelizoval ... Více

Legislativní proces

Prezentace připravená pro studenty gymnázií o průběhu legislatvního procesu, kterým se ve své činnosti zabývám.   Co je legislativní proces? Je to proces tvorby zákona. Ústava stanoví, kdo je oprávněn podávat návrhy zákona Jednací řád Poslanecké sněmovny a jednací řád Senátu stanoví, jak se zákony v... Více

Aktuální verze zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny z roku 2011

Aktuální verze zákona č. 90/1995 Sb.,  o jednacím řádu Poslanecké sněmovny je přístupná na stránkách Senátu Parlamentu ČR. Odkaz zde.  Více

Aktuální verze zákona o jednacím řádu Senátu z roku 2011

Aktuální verze zákona č. 107/1999 Sb.,  o jednacím řádu Senátu je přístupná na stránkách Senátu Parlamentu ČR. Odkaz zde. Více

Úprava legislativního procesu

Dne 10. 12. 2009 Senát schválil návrh na úpravu legislativního procesu. Návrh novelizuje tři zákony: Ústavu ČR, jednací řád Poslanecké sněmovny a jednací řád Senátu.         Jaké nejdůležitější změny jsou navrženy v Ústavě ČR: Zákonodárnou iniciativu nemá jeden poslanec, ale skupina 10 poslanců.... Více

Návrh zákona o legislativním stop stavu

Neudržitelný stav bujení českého právního systému se projevuje zejména třemi jevy: Vysokým počtem novelizací právních předpisů, navrhovaných vládou a členy Parlamentu. Například obchodní zákoník, kodex, který je základní normou pro podnikatelskou sféru, byl od roku 1991 novelizován 46x. Obcházením... Více