Volby 2012

Podpora malého a středního podnikání

Podporuji podnikatele snižováním administrativní zátěže. Snažím se, aby zákony byly přehledné, vymahatelné a neposkytovaly prostor pro korupci. Budu-li zvolena budu podporovat nové možnosti financování podnikatelských projektů tedy nejen dotačními tituly, ale i snižováním energetické náročnosti výroby i objektů.   V oblasti... Více

Metoda EPC

Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je efektivní způsob, jak financovat energetickou úpravu budov.   Obecným evropským trendem v oblasti energetiky budou v příštím desetiletí úsporná opatření. Má-li Evropa obecně docílit stavu, kdy nově postavené budovy nebudou energeticky ztrátové a u již postavených budov se mají energetické ztráty... Více

Střet zájmů

Poslanec či senátor vykonávající zároveň plnohodnotnou funkci na úrovni obce či kraje dle senátního návrhu zákona by neměl mít možnost pobírat dva plné platy.   Hromadění funkcí, které by měly být vykonávány při plném nasazení, je obecně českým politickým nešvarem. Lze ale připustit, že ve výjimečných... Více

Sociální bydlení

V Listině základní práv a svobod v článku 26 odst. 3 se předpokládá přijetí takového zákona, který specifikuje jak v oblasti bydlení stát zajišťuje občany, kteří bez vlastní viny nemohou získávat prostředky pro zajištění bydlení prací.   V současné době se sociálním bydlením spíše myslí... Více

Volební program - co nabízím svým voličům

Profesionální přístup k práci senátora Díky svým zkušenostem mohu voličům nabídnout profesionální přístup politika znalého svých možností, kompetencí a procesních otázek fungování Senátu. Volba již existujících politiků má tu výhodu, že politik je předvídatelný co do pracovitosti, odbornosti i... Více

Časté dotazy k mojí kandidatuře

Proč opět kandidujete? Především bych ráda dokončila svoji započatou práci na úpravách legislativního procesu. Zejména na novelách jednacích řádů obou komor parlamentu, kterými je třeba zabránit např. obcházení legislativního procesu formou „přílepků“ či zneužívání tzv. stavu legislativní nouze. Patřím mezi... Více